Aktualności

Jakie są kategorie cheerleadingu w Pom and Drill?

Turniejowa dywizja taneczna, w polskim cheerleadingu, charakteryzuje się mnogością kategorii. Jest to podyktowane warunkami historycznymi, a także próbą sprostania oczekiwaniom i możliwościom zawodników. Zatem jakie są kategorie cheerleadingu w Pom and Drill?

Przepisy turniejowe Pom and Drill – którą kategorię wybrać?

Poniżej przedstawiamy analizę przepisów, dotyczących dywizji Pom and Drill.  Mamy nadzieję, że dzięki niej uda Wam się wybrać idealną dla swojej drużyny kategorię. Warto tutaj zaznaczyć, że analiza przepisów następuje wyłącznie, na podstawie przepisów, a nie praktyki. Dlaczego? Ponieważ analizy przepisów musi dokonać każdy, kto chce startować w zawodach, a zwłaszcza jeśli chce to zrobić po raz pierwszy. Warto znać kategorie cheerleadingu w Pom and Drill, aby wybrać dla siebie najlepszą.

Dlaczego tak jasno jest wskazane, że opieramy się tylko na przepisach? Ponieważ w kwestiach spornych decyduje sędzia główny. Sędzia główny jest funkcją na turnieju i piastują ją na różnych turniejach różne osoby i każda z nich może podejmować autonomiczne decyzje, ale tylko na podstawie wydanych przez PZSC regulacji. Każda decyzja, do której sędzia główny nie ma prawa nie powinna wnosić żadnych skutków za drużyny, trenera, klubu. Zdarza się, że na jednym turnieju za dane zdarzenie zespół otrzyma punkty karne, a na innym nie. Jest to oczywiście niekorzystna sytuacja dla drużyn. Warto wspomnieć, że takie regulaminy mają bardziej charakter prawa administracyjnego, a w nim, można wykonywać tylko to, co jest w akcie prawnym (tutaj regulaminach) zawarte.

Główny szkoleniowiec Cheer Project Małgorzata Wrońska, kategorie pom and drill

W wyniku nawiązania współpracy pomiędzy PZSC a PSCH zaszło wiele zmian. Przede wszystkim zostały rozgraniczone dywizje Performance Cheer oraz Pom and Drill.
Perfomance cheer jest dywizją, w której mieszczą się kategorie: freestyle pom, cheer jazz, cheer hip hop i high kick. Natomiast dywizja Pom and Drill obejmuje: Basic Dance, Pom Dance Elite i Premiere oraz Drill Dance.
Tak jak rozróżnienie konkurencji w performance cheet jest bardzo łatwe, to sytuacja komplikuje się w Pom and Drill.
Poniżej znajdziecie analizę poszczególnych konkurencji. Na podstawie regulacji stworzyliśmy tabelę, w której można na szybko porównać wszystkie kategorie Pom and Drill. Są one do siebie podobne, więc takie porównanie bardzo się przyda. Dlatego jeśli chcesz dokładnie poznać kategorie cheerleadingu w Pom and Drill, to ten wpis jest idealny.

Musimy jednak zwrócić Waszą uwagę na jedną kwestię. Ponieważ przepisy ciągle są zmieniane/ aktualizowane, to będziemy starać się na bieżąco wprowadzać zmiany i w tym wpisie. Nie mniej, nie można tej tabeli traktować jako wyroczni w kwestii obowiązujących przepisów. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy zmiany nie zawsze są ogłaszane, a podmieniane są pliki z regulacjami na stronach internetowych.

tabela przepisów

Jak widać w powyższej tabeli, wspólne dla wszystkich kategorii z Pom and Drill są ustawienia i charakterystyczne dla cheerladingu arm motion. Mamy tez dla Was wpis o arm motion– kliknij tutaj. Różnice zaczynają się, kiedy mówimy o użyciu pomponów. Sporą zmianą jest zastrzeżenie, że zawodnicy muszą używać dwóch pomponów. W przeszłości zdarzały się prezentacje, gdzie zawodnicy startowali z jednymi pomponami, a później (np. spod stroju) wyciągali inne pompony. Niestety, regulamin nie przewidział doprecyzowania, co rozumie za „używanie” pomponów. Czy używaniem jest po prostu ich posiadanie, czy trzymanie ich w rękach i wykonywanie arm motion?  Bo jeśli używanie będzie rozumiane jako pojawienie się pomponów na parkiecie razem z zawodnikiem, to sztuczki z pomponami jak ich podmienianie są zabronione. Jeśli nie- to są dozwolone. Natomiast, jak rozumiane jest słowo „używane” przez autorów regulaminu, tego niestety nie wiemy.

Przejdźmy zatem do szczegółów.

Kategoria Pom Dance BASIC– przepisy i regulacje

Została wprowadzona na bardzo krótko przed ostatnimi Mistrzostwami Polski, co wzbudziło sporo kontrowersji. Jest to kategoria zaplanowana na tę najprostszą, i dlatego mogą w niej startować zespoły, które wcześniej nie brały udziału w rywalizacji PZSC.
Niestety, regulacje PZSC nie zawierają definicji drużyny, dlatego nie wiadomo, czy sama zmiana nazwy drużyny już tworzy nową drużynę, czy wystarczy w niej wymienić kilku zawodników lub nawet jednego i również wtedy mamy do czynienia z nową drużyną. Zakładamy, że chodzi o to, że żaden zawodnik do tej pory nie startował w rywalizacji PZSC. Nie mniej, brak zdefiniowania instytucji drużyny, może nieść ze sobą wiele nieporozumień. Co więcej, w dalszych częściach regulacji, a konkretnie w systemie awansu napisane jest, że „W konkurencji Pom Dance Basic mogą startować tylko nowe podmioty, które w danym roku nie uczestniczyły w rywalizacji cheerleaders.” Brak uściślenia, że chodzi o rywalizację PZSC, może nasuwać wątpliwości, czy zespół mógł wcześniej startować w innych turniejach i konkursach cheerleaders, ale aktualny start jest dla niego pierwszym startem w ramach rywalizacji PZSC. Może tutaj dojść do sytuacji, że zespół przez wiele lat startował w turniejach innych organizacji i jest zespołem doświadczonym, ale po raz pierwszy będzie startował w PZSC. Dodatkowo należy zadać pytanie, czy jeśli w tym zapisie chodzi ogólnie o wszystkie turnieje cheerleadingu, jak PZSC chce to weryfikować.

W kategorii tej startować mogą mini drużyny i drużyny. Zrozumiałym jest, że tutaj o duetach nie może być mowy. Tak samo jak w Drill Dance. Choreografia ma się skupiać wokół arm motion, synchronizacji i efektów wizualnych (tak wynika z definicji w regulaminie).

Sprawdźmy, co znajdziemy w karcie ocen. Karta ocen jasno mówi, że arm motion jest najważniejsze w tej kategorii, ponieważ można za nie otrzymać najwięcej punktów (15). Najmniej istotnym komponentem na karcie ocen są elementy techniczne. Można za nie zdobyć maksymalnie 5 punktów. Wskazanie istotności elementów na karcie ocen, poprzez różne wartości punktowe (w wartościach maksymalnych) jest bardzo dobrą wskazówką dla trenera. Pokazuje to, na co ma zwracać największą uwagę.
Kolejne na karcie ocen są synchronizacja zespołu oraz wykorzystanie przestrzeni. Oba te komponenty są bardzo ważne. Cheerleading jest sportem drużynowym, to chcemy widzieć drużynę która porusza się w zgrany ze sobą, ale także z muzyką sposób. Choć tutaj, co ciekawe, synchronizacja została opisana jak „jednolitość” we freestyle pom, co w polskiej karcie ocen określono „synchronizacja zespołu”.
Zauważamy zasadniczą różnicę pomiędzy zgraniem zespołu, tak że równo wykonuje ruchy, a tym że wykonuje je tak samo. Natomiast opis tego komponentu zgadza się z oryginałem, więc zapewne nie ma o co kruszyć kopii. Pytaniem jest czy sędzia oceni synchronizację czy jednolitość wykonania.

Co ciekawe, w elementach zabronionych wymienione są piramidy, podnoszenia i partnerowania, jednak są one oceniane w komponencie karty ocen- reżyseria choreografii i efekty wizualne. Opis tego komponentu brzmi: „Wykorzystanie różnorodnych ustawień i przejść, wizualne wykorzystanie pracy grup, pracy z partnerem, wykorzystanie poziomów, podnoszeń itp.”. Warto pamiętać, że „-5 punktów karnych od każdego sędziego będzie przyznanych podmiotowi który złamie przepisy danej konkurencji.” Zatem z jednej strony podnoszenia są zabronione, ale są oceniane, ale jeśli je wykonamy mamy karę (i to dość wysoką) w punktacji.

Ocenie podlega także trudność ruchu, czyli czy występowały w nim przeniesienia ciężaru ciała, zmiany tempa, kierunków ect.
Ostatni komponent karty ocen, wskazuje na to, że również prezentowany entuzjazm i energia nie są obojętne sędziom. Tak samo, jak odpowiednio dobrane stroje do kategorii (również wiekowej) czy muzyka.

Małgorzata Wrońska prowadząca szkolenie ustawienia, przejścia i efekty wizualne w cheerleadingu

Przepisy i regulacje Pom Dance Elite

Jak wspomniano wcześniej, Pom Dance Elite i Premier, to następcy jednej kategorii Pom Dance. Założeniem jest, że kategoria Elite jest kategorią łatwiejszą niż Premier– dokładnie tak samo jak w cheerleadingu. Kategorie cheerleadingu w Pom and Drill są stopniowalne i można wybrać odpowiednią dla swojego zespołu.

Różnią się one od siebie elementami, które można wykonać, ale także tym, że w Elite można, ale nie trzeba mieć tematu przewodniego. Co więcej, nawet jeśli zdecydujemy się na temat przewodni, to nie musi być on widoczny zarówno w muzyce, strojach i choreografii. Dlaczego? Ponieważ te trzy komponenty nie podlegają ocenie. Można wybrać mniej komponentów tematu, jednak pamiętać należy, aby zrobić to umiejętnie i nie uzyskać efektu elementów niepasujących do pokazu. Zadbajmy o spójność.
Według opisu kategorii liczą się w niej arm motion, synchronizacja, efekty wizualne, ale także UWAGA, można używać innych technik tanecznych. Tutaj, co jest ważne, należy pamiętać, aby te inne style taneczne były dynamiczne i energiczne. Ten fragment regulacji „Ruchy zawodników powinny być bardzo dokładne, ostre i “czyste” jasno wskazuje jakie style należy wybierać, aby pokaz był spójny z oczekiwaniami sędziów. Należy to potraktować jako bardzo ważną wskazówkę i omijać techniki, które charakteryzują się np. płynnością ruchów, choć mogą być bardzo dynamiczne.

Efekty wizualne, wykonywane głównie z użyciem pomponów są elementem bardzo pożądanym. Opis kategorii nie zawiera informacji ile choreografii ma być wykonana z pomponami. Informacja ta jest umieszczona w punkcie „Przybory”. Zatem, minimum 50% czasu prezentacji musi być wykonane z pomponami, które używane są przez zespół bez przerwy. Biegu czasu pokazu z pomponami nie przerywa odłożenie pomponów do wykonania elementów, których z pomponami wykonywać nie wolno.

Przepisy i regulacje Pom Dance Premier

Pom Dance Premier jest kategorią, która jest niejako starszą siostrą dla Pom Dance Elite. Można w niej wykorzystać trudniejsze elementy, a także trudnością choreograficzną jest obowiązkowe posiadanie tematu przewodniego, który zgłasza się podczas zgłaszania drużyny na zawody.
Kwestia tematu przewodniego jest bardzo istotna, dlatego też skupimy się na nim przez chwilę. Temat przewodni, ma według jej twórców, wprowadzić element show. Zdania mogą być tutaj podzielone, nie mniej wiele zespołów lubi tematy przewodnie i należy to uszanować.

W naszym odczuciu (z obserwacji wynika) zastał zachwiany pewien balans pomiędzy cheerleadingiem a show dance z pomponami. Na szczęście powoli drużyny wracają na (według nas) właściwe tory. To przechylenie na stronę show dance z pomponami objawiało się tym, że temat przewodni był bardzo dosłownie traktowany w pokazach.

Jeśli tematem była woda, to zawodnicy byli przebrani za krople wody, a każda piosenka w tekście zawierała słowo „woda” (po polsku lub angielsku), nawet, jeśli tekst i kontekst piosenki zupełnie nie nadawał się na cheer turniej.

kategorie cheerleadingu w Pom and Drill szkolenie wrońska

Jak do tego doszło? Otóż sędziowie nie zauważali tematów, lub mieli co do ich ekspozycji wyższe oczekiwania. Spowodowało to niższe oceny za prezentację tematu przewodniego. Zatem, aby uniknąć zaniżenia tych not, drużyny robiły co mogły, aby temat był widoczny.

Z inicjatywy Małgorzaty Wrońskiej do karty ocen, w ocenie reprezentacji tematu, dodano 3 „okienka”: muzyka, choreografia, strój. Sędziowie zaznaczają, w których elementach pokazu dostrzegli zgłoszony temat. Dzięki temu Trener, dobierając karty sędziowskie wie, gdzie temat przewodni powinien być bardziej wyeksponowany.

W kwestii dozwolonych elementów pamiętaj, że nie ma elementów obowiązkowych, ale są dozwolone. Porównanie elementów dozwolonych w Elite i Premier znajdziesz w tabeli na końcu.

Przepisy i regulacje Drill Dance

Drill dance został wprowadzony jeszcze zanim PZSC nawiązało współpracę z PSCH, w efekcie której te same kategorie są rozgrywane w obu organizacjach (z dywizji Pom and Drill). Miał on być łatwiejszą wersją freestyle pom, a wręcz kategorią dla drużyn początkujących. Miał się skupiać głównie na ustawieniach, przejściach i arm motion, a elementy które można w nim było wykonać – w porównaniu do elementów freestyle pom- należały do tych najłatwiejszych. Jednak z momentem nawiązania wyżej wspomnianej współpracy i późniejszych zmian- Drill Dance stał się najtrudniejszą konkurencją dywizji Pom and Drill.
O co zatem chodzi w tej kategorii? Z jednej strony w opisie kategorii jest wskazane, że chodzi o marszowe przejście (czyli najłatwiejsza forma zmiany ustawień), ustawienia (tutaj jako rysunki) oraz arm motion. Pierwotnie, z okazji mniejszych możliwości choreograficznych (ograniczenia repertuarowe) skrócono maksymalny czas prezentacji w Drill Dance do 2 minut (120 sekund). Jednak z czasem, porównując dopuszczalne elementy, to Drill Dance jest kategorią względnie najtrudniejszą.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że pompony muszą być wykorzystywane przez cały czas trwania prezentacji. Za każde jego upuszczenie drużyna otrzyma 5 punktów karnych od każdego sędziego.  Zatem trzeba się tutaj wykazać sporą precyzją, jeśli decydujemy się na podrzuty pomponów. Choć dobrze wiemy, że nie jest to jedyna sytuacja, kiedy mogą one wypaść.

Elementy zabronione w Pom and Drill – czy warto kombinować?

Nasza tabela nie zawiera szczegółowych regulacji dot. elementów zabronionych. Możemy jednak podpowiedzieć jedno. Jeśli balansujemy na granicy dopuszczalności danego elementu, to lepiej go nie wykonywać. Dlaczego?

Z bardzo prostej przyczyny. Przyjmijmy czysto teoretycznie, że w jakiejś kategorii jest zabroniony przewrót przez bark, ale już nie przewrót w tył. Z jednej strony są to elementy od siebie odmienne, ale z drugiej strony- oba polegają na rotacji w tył bioder nad głową, która odbywa się na podłodze. Czy jednak warto ryzykować, że zawodnikowi w trakcie występu pomylą się oba elementy? A co jeśli wykonanie elementu zabronionego (tutaj przewrotu przez bark) będzie efektem błędnego wykonania przewrotu w tył?

Nie warto ryzykować punktów karnych. Poza tym, najlepiej nie pozostawiać pola do interpretacji wykonywanych przez nas elementów.

kategorie cheerleadingu w Pom and Drill

Podsumowanie: kategorie cheerleadingu w Pom and Drill

Mamy nadzieję, że dzięki tej analizie będzie Wam łatwiej wybrać idealną dla swojego zespołu kategorię. Dzięki temu uda Wam się uniknąć nerwów podczas turniejów.
Poniżej możecie pobrać naszą tabelę i używać jej dowolnie 🙂
Jeśli macie pytania o kategorie cheerleadingu w Pom and Drill, to zapraszamy do kontaktu.

przepisy pom drill

    Wybierz temat