Galeria

Skoki i skoczność w cheerleadingu

Szkolenie skoki i skoczność w cheerleadingu odbyło się w dniu 6.05.2023. Uczestnicy zostali zaznajomieni z teorią skoczności, a także z praktycznymi ćwiczeniami ją budującymi.
Zajęcia obejmowały także technikę wykonywania cheer skoków oraz metodykę ich nauczania.
Istotną częścią szkolenia była anatomia i rozciąganie pod konkretne skoki, aby szkolenie było receptą na idealnie wykonane cheer skoki.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się część, dotycząca wykorzystania skoków w choreografii.