Aktualności

Czym jest cheerleading sportowy?

Wiele osób kojarzy cheerleading z występami na meczach. I nie ma nic w tym złego, w końcu nie każdy się tym zajmuje zawodowo lub choćby hobbistycznie. Nie mniej, jeśli ktoś się zapyta co to jest cheerleading sportowy, to pomagam tym artykułem- czym jest cheerleading sportowy.

Czy cheerleading jest w Polsce sportem?

Jest! Z dniem 13 marca 2018 został wpisany do KRS Polski Związek Sportowy Cheerleadingu. Dzięki czemu zaczął podlegać pod Ministerstwo Sportu i Turystyki i od tego momentu cheerleading stał się oficjalnie w Polsce dyscypliną sportową.

Ogólne stwierdzenie, że PZSC podlega pod Ministerstwo Sportu i Turystyki oznacza, że działanie związku jest nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej- czyli po prostu Ministra Sportu. Nie mają tutaj władzy ani starosta, ani prezydent miasta na prawach powiatu-jak to ma miejsce przy stowarzyszeniach (z dnia 7 kwietnia 1989 r, Dz. U. z 2020 r. poz. 2261); choć w sprawach nieuregulowanych ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, 2185) mają zastosowanie przepisy o stowarzyszeniach.

Aby mogło do tego dojść, najpierw należało założyć związek sportowy. W dniu 4 maja 2017 roku rozpoczął swoją działalność Związek Sportowy Cheer Sport i Cheerleadingu. Od tego momentu rozpoczęły się działania w celu uzyskania akceptacji Ministerstwa Sportu, a w konsekwencji utworzenie Polskiego Związku Sportowego. Tutaj duży wkład w jego powstanie miała Małgorzata Wrońska. Stworzyła opisy kategorii we wniosku o założenie Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu.

Warto dodać, że to Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, jako jedyny podmiot, ma prawo organizować Mistrzostw Polski w cheerleadingu. Pierwsze, odbyły się w 2018 roku, a ich organizatorem była Polska Federacja Tańca, która jest też jedynym z podmiotów założycielskich związku sportowego CHEER SPORT & CHEERLEADING, a później Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu.

PZSC jako jedyny podmiot może wyłaniać i formować kadrę polski w cheerleadingu. No właśnie. Cheerleadingu, czy cheerleadingu sportowego.

logo PZSC polski związek sportowy cheerleadingu cheer project małgorzata wrońska
logo PZSC

Zawody cheerleadingu czy cheerleadingu sportowego

Mając na uwadze zasady języka polskiego, to przymiotnik sportowy (w nazwie własnej Polski Związek Sportowy Cheerleadingu) odnosi się do Polskiego Związku, a nie do cheerleadingu. W przeciwnym razie związek nosiłby nazwę Polski Związek Cheerleadingu Sportowego lub Polski Związek Sportowego Cheerleadingu. Na ministerialnych stronach można zobaczyć całą listę (aktualnie 70.) związków sportowych i tylko cheerleading ma w nazwie omawiany przymiotnik. Dlatego nadal, kierując się zasadami języka polskiego, uważam, że w nazwie mistrzostw rozgrywanych przez PZSC, nie jest konieczne dodawanie przymiotnika sportowy do słowa cheerleading. Pomijając już wnioskowanie per analogiam, że skoro zawody w cheerleadingu orgaznizowane są przez polski związek sportowy, to zawody, a razem z nimi sama dyscyplina ma sportowy charakter.

Nie mniej, z praktycznego punktu widzenia uważam, że jest to bardzo dobry zabieg. Może on zwiększyć społeczną świadomość, że cheerleading jest sportem, w którym usportowenie zawodników i ich sprawność fizyczna odgrywają ogromną rolę, a pokazy/występy/starty są określone na tyle, że mogą podlegać ocenie sędziowskiej, która wskaże gradację poszczególnych pokazów w ustalonych kategoriach. Widzę w tym szansę odseparowania, w powszechnej świadomości, startu w turniejach drużyn cheerleadingu od pokazów na meczach. Konieczne jest napisanie, że występy na meczach, które mają zająć czas kibicom podczas przerw w grze i podtrzymać atmosferę, mają często bardzo wiele cech sportowych jak: cheer skoki, podnoszenia, ustawienia i ich zmiany ect.  

Zatem czym dokładnie jest cheerleading sportowy i czym się różni od cheerleadingu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy doprecyzować od jakiego cheerleadingu cheerleading sportowy ma być różny. Ważnym elementem w dyskusji będzie także wskazanie tych różnic.

Na przestrzeni czasu cheerleading, poprzez swój globalny zasięg, a także sporą możliwość adaptacyjną ewoluował i dzielił się na różne rodzaje. I tak naprawdę nie da się wymienić jego wszystkich rodzajów. Funkcjonując od prawie 20 lat w tym sporcie, mam swój autorski podział, którego główne działy to: cheerleading rozrywkowy, sportowy i sideline. Jest to odział poprawny z punktu widzenia logicznego, ponieważ jest zupełny, czyli wyczerpuje wszystkie możliwości.

podział cheerleadingu, rodzaje cheerleadingu, czym jest cheerleading sportowy

Ponieważ funkcjonuję w ekosystemie European Cheer Union oraz International Cheer Union, opisy kategorii cheerleadingu, które możecie zobaczyć na turniejach oparłam o regulaminy tych organizacji. Tutaj bardzo pobieżnie- szerszy wpis jest w przygotowaniu.

Cheerleading turniejowy, sportowy

Cheerleading sportowy można zdefiniować jako dyscyplinę sportu, która dzięki temu, że została ubrana w pewne ramy przepisów i praktyki, jest oceniona przez sędziów. Dzięki temu, można uszeregować pokazy według przyznanych wartości liczbowych, wskazujących na jakość tych pokazów. Pokazy oceniają sędziowie według wystandaryzowanej karty ocen, której poszczególne elementy, wyznaczają charakterystykę sportu jakim jest cheerleading.

W Polsce, co do zasady, podążamy za regulacjami European Cheer Union oraz International Cheer Union. Po podpisaniu porozumienia, pomiędzy Polskim Związkiem Sportowym Cheerleadingu a Polskim Stowarzyszeniem Cheerleaders, w ramach PZSC rozgrywane są także inne kategorie.

Posiadanie tzw. lokalnych kategorii jest akceptowane przez organizacje międzynarodowe. Ich istnienie wynika często z poziomu zaawansowania danego kraju w cheerleading. Poza tym, te lokalne kategorie istniały zanim powstały krajowe związki/federacje sportowe, które stały się członkami np. ECU i ICU, ponieważ warto tutaj zaznaczyć, że nie są to jedyne cheer federacje działające na arenie międzynarodowej.
Pozostawienie kategorii lokalnych sprawia, że kluby i trenerzy przyzwyczajeni do nich, mogą nadal w nich konkurować. Dzięki czemu mogą na spokojnie zapoznać się z międzynarodowymi trendami.

Główny podział cheerleadingu sportowego

Cheerleading sportowy dzielimy na dwa główne nurty: taneczny i akrobatyczny. W tanecznym wyróżniamy kategorie jak freestyle pom (obecnie już tylko pom), jazz i hip hop. Poza jazzem, możliwy jest także start podmiotów także w duetach. Jest też kategoria drill dance, która jest najłatwiejszą kategorią taneczną i skupia się ona zespoły początkujące, które dopiero uczą się ustawień rąk- arm motion oraz trzymania ustawień i równych przejść. Do łatwiejszych kategorii tanecznych, choć już o większym stopniu zaawansowania zaliczamy także pom dance, który dzieli się na Elite i Premiere. Pom Dance został wprowadzony do rywalizacji PZSC po odpisaniu porozumienia z PSCh.

W cheerleadingu akrobatycznym znajdziemy pokazy najbliższe początkom cheerleadingu, czyli prowadzenie dopingu, stunty, partner stunty. W Polsce i innych krajach są także kategorie dodatkowe i w tej części cheerleadingu- mamy tutaj na myśli Cheer Solo.
Jest to pokaz umiejętności indywidualnych zawodnika takich jak skoki, tumbling i prowadzenie dopingu, a to wszystko wykonane jest do muzyki i ułożone w choreografię. W innych krajach np. Republika Czeska ta kategoria ma formę duetu.
Opis każdej z tych konkurencji zawrę w osobnym wpisie.

zespół cheerleaderek wybiegający na scenę

Doświadczenie trenerskie i sędziowskie całej ekipy Cheer Project sprawia, że każde szkolenie jest bardzo merytoryczne i przydatne na każdym poziomie zaawansowania i w każdym rodzaju cheerleadingu. A dlaczego? Bo cheerleading jest naszą pasją od wielu lat i cały czas poszerzamy naszą wiedzę. Potrzebujesz szkoleń? Zobacz co oferujemy tutaj.

Cheerleading niebędący rywalizacją sportową

Wyróżniłam dwie z nich. Jedna to jest sideline cheerleading, a druga to pokazy na meczach. Jaka jest między nimi różnica?

Pokazy na meczach, mają zapewnić kibicom dodatkowa atrakcje podczas meczu. Występują one najczęściej w przerwach gry, a czasami także przed samym rozpoczęciem meczu. Ilość i rodzaj pokazów, zależą od danej dyscypliny sportowej, stylu zespołu oraz zarządu klubu sportowego, dla którego zespół występuje. Często do zadań zespołów, które występują na meczach należy także aktywizowanie publiczności/kibiców podążając za wskazówkami speakera. Zatem, co do zasady, a raczej wynika to z praktyki zespoły te nie prowadzą dopingu.

Natomiast sideline cheerleading jest najbliższy korzeniom cheerleadingu. Zespoły, które podjęły się opcji sideline mają najtrudniejsze zadanie do spełnienia, a mianowicie prowadzenie dopingu. Muszą być bardzo charyzmatyczne/i, aby obcy ludzie chcieli dołączyć do nich w dopingowaniu. Co ważne, cheerleaders prowadzą doping i dlatego stoją przodem do publiczności, ponieważ do niej się zwraca. Za to publiczność jest przodem do boiska i to ona dopinguje zawodników.

Przepływ dopingu cheerleaders podczas meczu czym jest cheerleading sportowy

Podsumowanie

Powyżej przedstawiłam cheerleading sportowy, jako dyscyplinę sportu oraz drogę do jego zatwierdzenia jako sport. Nie mniej, niezależnie od tego, którą cheer drogę wybierzesz, zawsze będziemy Cię wspierać wiedzą i pozytywną energią.

Małgorzata Wrońska


Jeśli potrzebujesz szkoleń z cheerleadingu sportowego, sideline czy też pokazów na meczach daj nam znać!

    Wybierz temat