Aktualności

Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym 2023

oraz Mistrzostwa Łotwy- podsumowanie.

Zapraszamy do lektury Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym 2023 w formie podsumowania i kilku refleksji, a także krótkiej informacji o Mistrzostwach Łotwy.

18 marca 2023 roku odbyły się Mistrzostwa Łotwy w cheerleadingu, które jednocześnie były międzynarodowym turniejem o randze turnieju European Cheer League. Małgorzata Wrońska nie tylko sędziowała te zawody jako sędzia punktujący, ale także koordynowała międzynarodowy panel sędziowski performance cheer, jako sędzia główny.

W jej panelu zasiadali sędziowie z Łotwy, Estonii i Ukrainy. Były to bardzo dobrze zorganizowane Mistrzostwa, gdzie o dobrą atmosferę dbała Prezydent łotewskiej federacji Katrina Kuma, a także podkręcający imprezę Dj. Po mistrzostwach, na prośby lokalnych zespołów, zostały zorganizowane warsztaty, z których film możecie obejrzeć tutaj.

Mistrzostwa Polski w cheerleadingu sportowym 2023

Natomiast w dniach 22-25.03.2023 roku odbyły się Mistrzostwa Polski, zorganizowane przez Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, które również sędziowała Małgorzata Wrońska. Była częścią panelu składającego się z sędziów z Polski, a także Stanów Zjednoczonych oraz Finlandii. Tym razem była sędzią punktującym oraz technicznym, czuwającym nad elementami zabronionymi przez regulamin.

Mistrzostwa Polski PZSC w liczbach:

Mistrzostwa polski w cheerleadingu sportowym 2023

Co nowego się wydarzyło podczas Mistrzostw Polski w cheerleadingu sportowym 2023?

Pierwszą nowością dla sędziów PZSC było sędziowanie na tabletach, zamiast na papierze. Wydawać by się to mogło sporym ułatwieniem, jednak zazwyczaj przyzwyczajenie bierze górę.
Pisanie komentarzy (na których tak drużynom zależy) na tablecie było mocno kłopotliwe. Przede wszystkim, szybkość pisania jest o wiele mniejsza, niż podczas pisania na własnym laptopie czy na kartce. Drugą sprawą było poprawianie literówek. Po jakimś czasie sędziowie zrezygnowali z korekt, jeśli tylko słowa mogły zostać zrozumiane. Wszystko po to, aby móc napisać jak najwięcej komentarzy.

Drugą nowością, ale to już ogólnie w całym cheerleadingu był fakt, że niektóre kategorie były rozgrywane w ramach SSM. Czym jest SSM? Skrót ten oznacza System Sportu Młodzieżowego i jest to ” zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, opracowany na zlecenie ministra właściwego ds. kultury fizycznej, przez niego nadzorowany i koordynowany, na potrzeby realizacji zadań dofinansowywanych ze środków publicznych, przeznaczonych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży”.

Rywalizacja sportowa w ramach SSM może być rozgrywana w sportach, w których zostały utworzone polskie związki sportowe. Istotnym jest, że w Systemie Sportu Młodzieżowego, chodzi także o szkolenie zawodników- wyłanianie tych z najwyższym potencjałem. Co jest również bardzo ważne, wyniki sportowe mają być efektem szkolenia.
Podczas ostatnich Mistrzostw Polski w cheerleadingu sportowym, w ramach SSM rozegrane zostały następujące kategorie:

  1. Cheer all girl junior młodszy L2 MINI DRUŻYNA
  2. Cheer all girl junior młodszy L3 MINI DRUŻYNA
  3. Freestyle pom junior młodszy MINI DRUŻYNA
  4. Cheer Jazz junior młodszy MINI DRUŻYNA

Trzecią nowością, było wprowadzenie kolejnej kategorii w dywizji drill and pom- Pom Dance Basic. Argumentacją, to wprowadzenia tej kategorii była konieczność implementacji w rywalizację jeszcze łatwiejszej kategorii tanecznej. Przypominamy, że Drill Dance, jest/była najłatwiejszą kategorią (którą oczywiście można wyćwiczyć do poziomu perfekcji), w której choreografia skupia się na: ustawieniach, przejściach i arm motion. W kategorii te (drill) nie można stosować elementów gimnastycznych/akrobatycznych- poza pozą końcową i to też z ograniczeniami. W elementach dozwolonych jest jeden skok i jeden piruet oraz elementy wskazujące na rozciągnięcie. Z samej swojej istoty, te elementy, są elementami gimnastycznymi (np. skorpion, waga). Szpagat również wskazuje na rozciągnięcie i nie został zabroniony. Nie ma w regulacjach jasnego wskazania, że prezentacja rozciągnięcia ma wystąpić w pozycji pionowej zawodnika.

Analiza porównawcza

Tabela wskazuje, że nie jest to łatwiejsza kategoria. Jest to kategoria o zbliżonych, pod względem trudności, elementach. Warto przypomnieć, że nie ma tam elementów obowiązkowych. Dlatego też, można tę samą choreografię (z poszanowaniem przepisów) zastosować w obu kategoriach.
Nowością jest tutaj zapis w regulaminie MP, dotyczącym systemu awansu “W konkurencji Pom Dance Basic mogą startować tylko nowe podmioty, które w danym roku nie uczestniczyły w rywalizacji cheerleaders”. We wcześniejszych regulacjach jest ujęte, że zespoły startujące w Pom Dance Basic nie mogą mieć doświadczenia w rywalizacji PZSC. Zatem należy to zapewne potraktować jako omyłkę pisarską. Nie mniej, w jednej regulacji jest napisane, że jest to “konkurencja dla drużyn i mini drużyn poczatkujących, których nigdy jeszcze nie startowały na zawodach Cheerleaders PZSC”.

Należy zauważyć znaczną różnicę, między stwierdzeniem “nigdy nie startowały”, a “tylko nowe podmioty, które w danym roku nie uczestniczyły w rywalizacji cheerleaders”. Kwestią do rozstrzygnięcia jest jeszcze określenie “w danym roku”. Jest to dość kłopotliwe sformułowanie. Z jednej strony składki są płacone na rok kalendarzowy, to system Pucharu Polski rozgrywany jest mniej więcej zgodnie z rokiem szkolnym.

Tutaj jest kilka kwestii wymagających wyjaśnienia. Przede wszystkim, jaka jest różnica między “podmiotem” a “drużyną”? Ciężko stwierdzić, ponieważ regulacje nie zawierają słowniczka w tej materii, a PZSC stosuje te dwa terminy wymiennie. Nie wiadomo także, czy nową drużynę/podmiot tworzy 100% nowych zawodników, czy tylko 1 zawodnik, czy może wystarczy zmienić nazwę i trenera.
Nie ma też informacji czy pod określeniem “rywalizacja cheerleaders” kryją się dywizje taneczne i akrobatyczne, czy tylko taneczne. Choć logicznym wydaje się ujęcie całościowe. Ponadto, nie ma określenia, czy chodzi rywalizację PZSC, czy również w innych organizacjach, bo regulacje są nieprecyzyjne.
Nie mniej ogromnie szanujemy inicjatywę wprowadzania kategorii, w których każdy znajdzie coś dla siebie, jednak niepokoi fakt zwiększania ilości kategorii, a co za tym idzie tytułów Mistrza Polski. W tym roku zdobyło go 150 drużyn/duetów/cheer solo.

Podsumowanie

Pomimo wielokrotnie naszych odmiennych zdań, uważamy, że (od strony sędziowskiej) impreza przebiegła sprawnie. Pomimo opóźnień mamy nadzieję, że Mistrzostwa dostarczyły zawodnikom, trenerom i rodzicom niesamowitych wrażeń, a także wspomnień na długie lata. Mamy także nadzieję, że komentarze i karty sędziowskie przydadzą się w robieniu postępów i ewaluacji drużyn.


    Wybierz temat