Aktualności

Uprawnienia trenera cheerleadingu

papiery trenerskie cheer

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie uprawnienia trenerskie w cheerleadingu są niezbędne, aby legalnie prowadzić drużynę, zarówno w formie rekreacyjnej jak i takiej, która walczy o najwyższe miejsca na podium turniejów cheerleadingu sportowego.

Często dostajemy pytania od Was, jakie uprawnienia daje Wam nasz dyplom. Już odpowiadamy!

Są dwa akty prawne, które regulują tę kwestię i oba stanowią, że dyplomy trenerskie CHEER PROJECT, są pełnoprawnymi dokumentami potwierdzającymi, że możecie prowadzić zajęcia z cheerleadingu.

Przepisy prawa o tytułach trenerskich

Zacznijmy od ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o Sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), bo wydaje się być tą najistotniejszą. Jedyne, co one reguluje w tej kwestii, to że (art.41, ust. 3) trenerem lub instruktorem sportu, w którym działa polski związek sportowy, w naszym przypadku jest to Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, może zostać osoba która:

1) ukończyła 18 lat;

 2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Ustawa reguluje, że jeżeli chcecie, aby Wasze drużyny startowały w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy w danym sporcie, to musicie mieć tytuł trenera. Ustawa ta w żadnym miejscu nie reguluje, gdzie mają być te tytuły zdobyte. Jak można przeczytać na stronie rządowej „Nie istnieją żadne przepisy określające zasady, warunki i tryb uzyskiwania uprawnień trenera i instruktora sportu oraz określające dokumenty potwierdzające te uprawnienia”. Za to reguluje, że trener lub instruktor ma „przekazywać przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie”.
Zatem na szkolenie warto udać się do podmiotu, który realnie posiada aktualną wiedzę w danym sporcie i można to zweryfikować, poprzez np. doświadczenie lub zagraniczne uprawnienia.

uprawnienia trenera cheerleadingu

Mamy też jeszcze jeden akt prawny, który w 2013 roku zmienił bardzo wiele w sporcie wyczynowym. To jest tak zwana ustawa deregulująca zawody trenerskie, która weszła w życie 13 czerwca 2013 roku „o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów” (Dz.U. z 2013 r., poz. 829).
I jak mówią strony rządowe „Od tego czasu możemy mówić de facto nie o uprawnieniach instruktora sportu lub trenera sportu, a o zatrudnieniu w charakterze instruktora lub trenera sportu. Sprawa ta dotyczy sportu wyczynowego”. Czytamy na stronach rządowych, że „nie ma żadnych prawnych warunków określających zasady prowadzenia szkoleń, kadry szkoleniowej i wydawanych po nich zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów”.

Uprawnienia trenerskie w cheerleadingu

Dlatego też, odpowiadając na Wasze pytania: tak- Cheer Project przekazuje Wam rzetelną wiedzę podczas szkoleń. Dlatego też, jeśli spełniacie warunki opisane wyżej warunki, to po ukończeniu kursów trenerskich w Cheer Project jesteście trenerami cheerleadingu.

Nasza kadra składa się z osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie zajęć, które prowadzą. Stawiamy na specjalizację, aby móc odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania i szkolić na jak najwyższym poziomie. Dlatego też:

-anatomią i rozciąganiem zajmuje się fizjoterapeutka z doświadczeniem sportowym

-skocznością i siłą eksplozywną zajmuje się była zawodniczka aerobicu sportowego z obronionym tytułem doktora nauk na krakowskim AWF,

-zagadnieniami związanymi z choreografiami i sędziowaniem zajmuje się Małgorzata Wrońska– której nie trzeba przedstawiać. Sprawdź całą naszą kadrę <– kliknij.

Zapraszamy na szkolenia !


Jeśli potrzebujesz szkoleń i warsztatów, to skontaktuj się z nami. Możesz wypełnić formularz lub po prostu zadzwonić 887 782 420

    Wybierz temat